Maaseik is geen lijk

Nee, ik ben niet boos.

Ik ben woest.

Omwille van een artikel in de krant vandaag. Zowel in Het Belang van Limburg als De Standaard.

Niet omdat er iets mis is met het artikel. Wel met de foto bij het artikel.

Het artikel gaat over de mogelijke gevolgen van de betonstop in Limburg en over een studie die de provincie Limburg hieromtrent liet uitvoeren. In het artikel zelf wordt met geen woord naar Maaseik verwezen. De foto boven het artikel doet dat wel … en geheel onterecht.

Onterecht omdat het een foto van de binnenstad betreft en met name van de Bosstraat.

Dit terwijl de binnenstad van Maaseik in de studie wordt ondergebracht in categorie 4 (de studie verdeelt alle woonkernen onder in 7 categorie├źn. De zwaksten hiervan m.n. categorie 6 en 7 bevinden zich in de gevarenzone).

Toegegeven, de stad Maaseik telt 2 zones in categorie 7 en 2 zones in categorie 6. Die bevinden zich aan de rand van de gemeente maar dus niet in de binnenstad van Maaseik.

Lijkenpikkerij

Het publiceren van een foto van de Bosstraat boven dit artikel, wijst op een structureel probleem m.n. de associatie van de binnenstad van Maaseik met leegstand. En dus haalt men een foto van Maaseik boven, telkens men op zoek gaat naar een negatieve afbeelding. Ook al is dat in dit geval dus niet gepast.

We weten allemaal waar de associatie vandaan komt. De dingen zijn wat ze zijn maar dit is pure lijkenpikkerij.

Om hieraan te verhelpen, is op korte termijn een charmeoffensief nodig. Op langere termijn dringen zich structurele maatregelen op.

Naar de kern

Laat ons hiervoor de kans benutten die zich momenteel aandient. Maaseik kan van diezelfde provincie Limburg dit voorjaar tot 100 000 euro subsidie ontvangen in het kader van het project “naar de kern”.

Laat ons goed nadenken over het project dat we hiervoor indienen. Laten we het gebruiken voor iets wat duurzaam, structureel en integraal kan werken voor de binnenstad.

Laat ons ervoor zorgen dat de volgende keer een andere foto wordt gebruikt, wanneer men op zoek gaat naar een negatieve afbeelding. Laat ons ervoor zorgen dat ze zien dat wij van Eik zijn …