De stok en de wortel

Het experiment met de Maaseiker kerstwinkel is nog niet afgerond of het resultaat is bekend.

Het concept is niet alleen voor herhaling vatbaar … het baart ook de 1ste vervangwinkel.

Voordat de 1ste vervangwinkel kan openen, moeten nog een paar zaken op punt gesteld worden.

Wil men meerdere vervangwinkels genereren, dan is lokaal een wetgevend kader nodig.

Eigenaars recht uw rug

Of er meerdere vervangwinkels tot stand komen, hangt in de eerste plaats af van de eigenaars van leegstaande panden. Zij moeten bereid zijn om hun pand tegen een billijke vergoeding – voorlopig – ter beschikking te stellen. Dit in afwachting van een definitieve verhuur of verkoop van de winkelruimte.

Daarvoor is in eerste instantie sensibilisering nodig (onbekend maakt onbemind).

Verder wordt het slaan en zalven.

De stok achter de deur moet een belasting op leegstaande winkelruimten worden.

De wortel is het ter beschikking stellen van hun pand als vervangwinkel.

In dat geval, is geen commerciële leegstandsbelasting verschuldigd.

Promobelasting

Belastingen invoeren, is nooit een populaire maatregel … maar het doel heiligt de middelen.

Dat is hier het geval. Net zoals bij het invoeren van de promobijdrage – enkele jaren geleden – voor zelfstandigen en ondernemingen in de binnenstad.

Het gemeentebestuur moet zich de volgende bedenking maken. Wanneer er (nog) meer panden leeg komen te staan, betekent dit een verdere vermindering van het promotiebudget. Dit is recht evenredig met de leegstand in Maaseik. Tenzij de gemeente haar aandeel in het promotiebudget verhoogt om dit op peil te houden, kan een commerciële leegstandsbelasting zorgen voor een evenwicht in de begroting en/of een herverdeling van de bijdrage. Hierdoor kunnen acties in de binnenstad, verzekerd blijven.

Een levendige binnenstad

In december waren er trouwens veel acties in de binnenstad. Op basis van mijn ervaring, schat ik de totale kostprijs op circa 75.000 euro.

Dat is bijzonder veel geld en meer dan het aandeel van de zelfstandigen en ondernemingen in het totale jaarlijkse promotiebudget voor de binnenstad.

Het doet pijn om op tv en in de kranten, beelden te zien van een overvolle Hasseltse binnenstad tijdens de koopweekends en de dag voor Kerstmis. Terwijl in Maaseik niet meer bewoog dan voorgaande jaren. Ondanks de vele acties en het gratis parkeren op zaterdag.

Misschien is het beter om niet te concurreren met de ons omringende centra op piekmomenten en te zoeken naar alternatieven om te pieken.

Zowel naar inhoud als naar tijdstip.

Maar dat is voor volgend jaar. Laat ons eerst klinken op 2019 met hopelijk meer opwarming van de samenleving dan het klimaat.