Parkeerterreur of parkeergezeur?

Terwijl de aarde opwarmt, we ons vastrijden in de files en het aantal twisttweets toeneemt, is in Maaseik het gespreksonderwerp van de dag, het parkeerbeleid. Je kunt Facebook niet meer opendoen of een handelszaak binnengaan en het is van dat.

Hier en daar iemand die zelfs beweert dat gratis parkeren de leegstand in de binnenstad zou oplossen.

Is dat zo?

Parkeren zou niet het grootste wereldprobleem mogen zijn in onze stad. Anderzijds mogen we niet blind zijn voor de kleine ergernissen van alle dag. Zij werken de zuurtegraad in de hand terwijl we baat hebben bij gelukkige mensen in een stad en gemeente waar het goed wonen, werken, wandelen en winkelen is. Met dat laatste is het, zoals op meerdere plaatsen, minder gesteld.

Het ligt aan het bestuur, het ligt aan internet, het ligt aan het parkeerbeleid … klinkt het luidop.

Het is tijd om na te gaan hoe we samen een deel van de oplossing kunnen zijn in plaats van een deel van het probleem.

Ajuin

Het parkeerbeleid in Maaseik is gestoeld op het principe van een ajuin. Naar mate je de ui pelt, dring je door tot de binnenkern en voor iedere ring, betaal je parkeergeld. Wat minder voor de buitenste schil en wat meer naarmate je doordringt tot in ons geval de Markt.

Dat is een gezond principe omdat je daarmee langparkeerders ontmoedigt. Helaas ook kortparkeerders in een krimpende binnenstad die moet opboksen tegen e-commerce, baanwinkels, shoppingcentra en het verdwijnen van overheidsinstellingen in de binnenstad.

En zo ontstaat de roep om gratis parkeren – opnieuw – in te voeren.

Betaald parkeren

De reden waarom Maaseik destijds het parkeergeld invoerde – en ik kan het weten als toenmalig voorzitter van de middenstand en penningmeester bij OBM – was niet om de stadskas of de ondergrondse parking te spijzen. Die laatste waren er op dat ogenblik trouwens (nog) niet.

Het was het enige afdoend middel om ervoor te zorgen dat klanten voldoende ruimte hadden om te kunnen parkeren. Die is schaars en daar waar weinig ruimte is, is veel begrip nodig … of maatregelen die raken in de portemonnee.

In die zin is het vreemd dat de roep voor gratis parkeren, het luidste weerklinkt bij middenstanders.

Want wat gebeurt als morgen het parkeergeld wegvalt?

Dan komt om 8 uur het personeel van Ter Engelen toe en parkeert de wagen in de binnenstad. Gevolgd door het onderwijzend personeel om 8.30, het gemeentepersoneel om 9.00, de uitbaters van de winkels om 9.30 … en de eerste klant vanaf 10.00 uur? Die moet zijn toevlucht zoeken in de ondergrondse parking na eerst het centrum doorkruist te hebben op zoek naar een parkeerplaats.

Dat is de wereld op zijn kop. De verkeerde auto, op de verkeerde plaats, op het verkeerde tijdstip.

Gratis parkeren

Moet er dan – voorlopig – niets veranderen en wachten we tot Maaseik transormeert naar Bokrijk aan de Maas?

Dat lijkt mij geen gezond uitgangspunt. Het schaadt de inspanningen van een kernversterkend beleid en laat de handel over aan de economische wetmatigheid van als de klant met de wagen moeilijk bij de zaak kan, verplaatst de zaak zich richting wagen van de klant. Zo zie je een toename van bijvoorbeeld het aantal zaken op de weg naar Neeroeteren.

We moeten stoppen met pleiten voor gratis parkeren. Misschien moeten we denken in de richting van De klant parkeert gratis in Maaseik.

Het concept van “In Maaseik parkeert de klant gratis” hoeft niet eens nieuw te zijn.

Colruyt en Albert Heijn doen niet anders voor hun klanten. Als grote jongens het kunnen, waarom zouden detailzaken het dan niet kunnen als ze samenwerken? Parkeervoordeel geven aan klanten die het gezamenlijk tegoed kunnen inruilen aan de parkeerautomaat. Moderne technieken maken dat het systeem beheersbaar en weinig omslachtig is.

Een forum hiervoor bestaat al. Het centrummanagement zou ook de financiering op zich kunnen nemen zodat het project horeca-uitbaters en handelaars niets extra hoeft te kosten.

En de klant al zeker niet …