Meten is weten

Zou het kunnen dat ik last heb van beroepsmisvorming – als voormalig erkend fiscalist-boekhouder?

Feit is dat ik het niet zo begrepen heb op veronderstellingen en aannames gebaseerd op het buikgevoel of op eigenbelang. En al zeker als het gaat om de binnenstad van Maaseik. Ieder zijn mening maar persoonlijk houd ik het liever bij feiten en cijfers.

Zo ben ik voorstander van een klantenbevraging en dan bij voorkeur van de klant die Maaseik links laat liggen.

Dat zou kunnen aan de hand van klantengegevens afkomstig van zelfstandige ondernemers uit de binnenstad. Alleen bleek dit (te) hoog gegrepen. Ook al treedt de Europese privacywet maar in werking vanaf 25 mei.

Wat ik wel heb kunnen doen, is zichtbaar bestaande klanten bevragen met dit resultaat.

100% klanttevredenheid

De oorspronkelijke doelgroep bestond uit 150 willekeurig te bevragen klanten in de binnenstad. Dat aantal kon tot 1/3 gereduceerd worden omdat vrij vlug bleek dat de klant unaniem tevreden was van zijn winkel.

Gevraagd naar zijn of haar aankoopgedrag, bleek geen evolutie in de frequentie van een bezoek aan Maaseik over de laatste jaren.

Dat is een opmerkelijk en weinig verrassend resultaat.

Weinig verrassend omdat het om een bevraging van zichtbaar bestaande klanten gaat. Als zij niet tevreden zijn, zouden zij geen aankopen doen in Maaseik.

Klantenonderzoek Maaseik

Opmerkelijk omdat het ingaat tegen een aantal overheersende veronderstellingen of aannames. Het toont aan dat het de moeite loont om te ondersteunen van wat er nu is en daarop verder te bouwen.

Gratis parkeren

Of de oplossing bestaat uit het teruggrijpen naar het verleden – door de Bosstraat opnieuw open te stellen voor verkeer en betaald parkeren af te schaffen – is zeer twijfelachtig. Ook al gaan duidelijk stemmen op in die richting (op sociale media en in bestaande partijprogramma’s).

Nochtans …

  • Er is een hoofdstraat in de binnenstad waar je onbeperkt en zonder hinder kunt doorrijden en waar parkeren langs beide kanten van de weg mogelijk is … ze heet de Eikerstraat en daar is geen zaak bijgekomen het laatste decennium. Het belet zelfs niet dat een instituut als mannenmode Corstjens krimpt.
  • De respondenten uit het onderzoek werden geconfronteerd met de kritiek op Maaseik. Nagenoeg 80% betreurt de leegstand in Maaseik en goed 10% het betaald parkeren. Het beïnvloedt niet hun bezoekfrequentie aan Maaseik.
  • Op zaterdag 5 mei kon iedereen om het even waar gratis parkeren in Maaseik met als resultaat

Parkeeronderzoek Maaseik

waarbij deze kanttekening gemaakt moet worden.

De Maasbrug was afgesloten voor verkeer vanuit Nederland wat een invloed kan hebben op het resultaat van de tellingen. In ieder geval kan het, op basis van de huidige cijfers, nooit voldoende spectaculair zijn om de tellingen noemenswaardig te doen kantelen.

Moraal van het verhaal?

We zien de dingen niet altijd zoals ze zijn. Wel zoals wij zijn.

Laat ons goedkope en populistische uitspraken aan de kant schuiven. Hiermee gaan we de terugval van binnensteden niet tegen. Integendeel … als ze zouden kunnen bijdragen aan een oplossing, was deze allang van toepassing.

De terugval van onze binnenstad is een collectieve verantwoordelijk.

Laat ons ook samen werk maken van een opwaardering.