Kijk … Maaseik

Vorige week vond een bijeenkomst plaats van het platform centrummanagement. Een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) voorbehouden aan mandatarissen en ambtenaren van steden en gemeenten die iets willen doen aan de leegstand en achteruitgang van hun (handels)centrum.

Met meer dan 100 waren ze, van over het hele land en met een sterke Limburgse vertegenwoordiging.

Zelf was ik ook aanwezig. Niet als mandataris of ambtenaar. Wel vanwege mijn betrokkenheid bij het centrummanagement op een aantal plaatsen en ik heb weer dingen bijgeleerd.

Komt er nu op aan om de juiste mensen hiervan te overtuigen.

Niet iedereen die de binnenstad als visitekaartje van onze gemeente ziet of haar die status gunt. Toch zullen we moeten streven naar bereikbare, herkenbare en herbergzame kernen in Maaseik, met de binnenstad op kop.

Het is niet langer een kwestie van willen … maar van moeten.

Werk aan de winkel

Op de terugweg van Brussel naar Maaseik, kreeg ik in de trein de neiging om aan de noodrem te trekken. Aanleiding hiervoor was de gemeente- en stadsmonitor 2018

En in het bijzonder deze cijfers en grafiek

Bevolking Maaseik

Maaseik blijkt vanaf dit jaar afstand te nemen van de bevolkingsgroei van gelijksoortige gemeenten en van het Vlaams gemiddelde. Dat heeft enerzijds te maken met een sterke vergrijzing en anderzijds met een (te) lage instroom van nieuwe bewoners. Hierdoor raken we achterop ten overstaan van andere gemeenten.

We moeten consequent een consistent kernversterkend beleid blijven voeren in Maaseik. Niet alleen om te groeien en te bloeien en daarmee de toekomst te vrijwaren. Ook omdat dit de beste garantie is voor nieuwe en eigentijdse handelszaken en een beter openbaar vervoer voor de regio. Met aandacht voor ouderenzorg en ruimte voor groen.

Ik denk dat deze cijfers en grafiek ons ervan moeten overtuigen om in te zetten op een integrale visie en een structurele aanpak van de kern(en) in Maaseik.

Zij zijn de groeipolen van de toekomst nu de Vlaamse regering een betonstop aankondigt.

Van Dorne tot Aldeneik moeten we ons hiervan bewust worden en de handen in elkaar slaan.

Rigoreus

Terwijl ik deze blogpost schrijf, klinkt The Scene op de achtergrond.

en de klok zegt tik, tik
tikt al mijn uren weg
voor wie wacht komt alles steeds te laat