Laat ons de leegstand in Maaseik verminderen

In december opent voor het eerst een kerstwinkel in Maaseik. Een winkel met lokale zaken. Gaande van authentieke geschenken tot zelfgemaakte decoratie. Alles van mensen van bij ons.

Het wordt een kerstwinkel met een lokaal verhaal en een win-win voor ons allemaal.

Maaseik gaat – zoals andere binnensteden – gebukt onder de leegstand.

Zoals andere steden, proberen stad en (zelfstandige) ondernemers hieraan te verhelpen. Voorlopig zonder succes.

De 2 – tegenover elkaar liggende – lokale kerstshops, moeten niet alleen een meerwaarde vormen tijdens de eindejaarsperiode. Ze worden ook een proefproject om leegstand in de Eyckerstede te verminderen.

Dat kan met een

Vervangwinkel

Onder het motto

Vraag niet wat uw stad voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw stad kunt doen

moet het mogelijk – en noodzakelijk – zijn om vervangwinkels uit te baten.

a) Mogelijk omdat Maaseik bulkt van creatief en ondernemend talent. Samen kunnen zij zorgen voor een versterking van het handelsapparaat en op termijn voor een opwaardering van de binnenstad, als thuishaven voor fietsers, genieters en artistieke liefhebbers.

b) Noodzakelijk omdat we gehouden zijn tot het in stand houden van winkels in het kerngebied – waartoe de Bosstraat in eerste instantie behoort.

Dat kan alleen door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk panden benut worden. Zowel beneden als boven.

Niets erger dan een aaneenschakeling van leegstaande panden met bestofte of met stof bedekte ramen.

Er bestaat zowel een juridisch, fiscaal als sociaal kader, dat mogelijk maakt dat leegstaande panden ingenomen of bemand kunnen worden door burgerinitiatieven.

Hetzij als passieve vervangwinkel – waarbij alleen op afspraak of vanop afstand verkocht wordt -of als actieve vervangwinkel. Die wordt daadwerkelijk uitgebaat. Niet noodzakelijk permanent. Wel op woensdag – vanwege de wekelijkse markt – en op zaterdag.

Veelzijdigheid, kwaliteit en authenticiteit zijn de norm.

Pop-up

Belangrijk in dit verhaal, is dat een vervangwinkel complementair moet zijn t.o.v. het bestaande winkelapparaat. Het systeem mag m.a.w. niet zorgen voor oneerlijke concurrentie.

Verder zijn pop-up zaken geen doelgroep. Maaseik heeft nood aan een duurzaam perspectief.

In die zin is de Maaseiker kerstwinkel een interessante testcase. Omdat het gaat om een initiatief dat het systeem van een vervangwinkel in de praktijk wil testen.

Daarvoor worden ondernemers(verenigingen), eigenaars en gemeentebestuur uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en/of een babbeltje te slaan omtrent dit concept voor het verminderen van de leegstand op een innovatieve manier.