Afscheid van Vermassen & Verlaak

Het was voor mij een bewogen begin van de maand september. Niet alleen vanwege de 1ste schooldag of het feit dat de gemeenteraad gisterenavond het licht op groen zette voor de heraanleg van de Bleumerstraat. Naast het afscheid van Jan & Hubert, kondigt zich nu het afscheid aan van Vermassen & Verlaak.

Beiden zaten 1 legislatuur in de oppositie en drukten daarnaast gedurende bijna een kwarteeuw hun stempel op Maaseik. Behoudens dit feit en het gegeven dat hun naam met een V begint, houdt verder iedere vergelijking op.

De V van Vermassen en Verlaak

Hoewel … ruim 30 jaar geleden hadden zij zich het verloop van hun partij wellicht anders voorgesteld.

Ghislain Vermassen – voormalig burgemeester (sp.a) – zag zijn partij afkalven van 11 naar 4 zetels om uiteindelijk op te komen onder een andere naam.

Dirk Verlaak – huidig schepen (Voluit) – was boegbeeld van de liberalen die het langste deel uitmaakten van het beleid in Maaseik na de fusie, om uiteindelijk op te komen onder een andere naam en met verdeeldheid in de blauwe familie.

Verder zijn het elkaars tegenpolen. Terwijl Dirk goedgemutst door Maaseik wandelt, buigt Ghislain zich in stilte over de dossiers die hem aanbelangen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wanneer politiek ten strijde moet worden getrokken, Dirk de zaken met oneliners van zich afschudt en Ghislain ze verdedigt aan de hand van een weloverwogen discours met de cijfers in de hand.

Toch – of misschien net daarom – konden zij het goed vinden met elkaar. De stelling van Louis Tobback, gaat niet op voor Maaseik.

Paars eindigt bont en blauw

Misschien precies omwille van die complementariteit dat het heel de jaren 90 klikte tussen beide doorwinterde beleidsmakers in Maaseik.

Ook na 2000 had het nog een tijd kunnen voortduren maar een voorakkoord besliste daar anders over.

In ieder geval waren 18 jaar paars in Maaseik voldoende om een blijvende stempel te drukken op het Maaseik dat we vandaag kennen.

Wat Ghislain betreft, vooral op het vlak van wonen (sociale huisvesting) en wat Dirk betreft, verkeer en parkeren (Bosstraat en Markt).

Beiden veranderden ze Maaseik ingrijpend met het project aan de Bospoort en Kloosterbempden, voegden er ondergrondse parkeergarages aan toe en ze gingen op zoek naar een inplanting voor het nieuw ziekenhuis.

Vandaag blijkt dat noch Ghislain, noch Dirk, opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018.

14 oktober 2018

Zoals geschreven. Dit is voor mij een bewogen dag. Het laat mij niet onberoerd.

Precies omwille van het feit dat mijn brothers in arms er niet bij zullen zijn … ik wel.

Wij gingen samen vaak de strijd aan, weliswaar ieder vanuit een ander kamp. Ghislain en Dirk als burgemeester en schepen van lokale economie en mobiliteit. Ik als voorzitter van de middenstand en nadien binnen OBM (Ontwikkelingsmaatschappij binnenstad Maaseik) waarin de heraanleg van de Bosstraat werd besproken en de projecten Bospoort en Kloosterbempden het levenslicht zagen.

Het luidde mijn ballingschap naar Brussel in …

De geschiedenis geeft mij achteraf (helaas) gelijk en het kwaad is geschied.

Vandaag blijft mijn missie gelijk. Maaseik (opnieuw) op de kaart zetten.

Vandaag betekent dat vooral afstand nemen van het verleden.

Vandaag ook van Ghislain en Dirk.

2 politieke zwaargewichten … de een al wat meer dan de ander.